Vuosikokous 2014

Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 1.2.2014 KLO 13.30

Paikka: Sellon kirjasto, Akseli-Sali. Leppävaarankatu 9 (Kauppakeskus Sello), 02070 Espoo

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ( 2 henkilöä ) ja ääntenlaskijoiden ( 2 henkilöä ) valinta
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan: ” Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsut lähetetään jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.”
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n
  • Toimintakertomus vuodelta 2013
  • Tilinpäätös ajalta 1.1 – 31.12.2013
  • Tilintarkastajan lausunto vuodelta 2013. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 6. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2014, sekä luottamushenkilöiden mahdolliset palkkiot. Liittymismaksun käyttöönotto uusille jäsenille ja sen suuruus.
 7. Vaalit:
  • Yhdistyksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2013 – 2014 (2v)
  • Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2014 (1v). Valitaan 6 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä
 8. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 9. Euroviisuklubin ”12-pistettä” –palkinnon saajan valinta. Taho tai henkilö joka on edesauttanut Euroviisuharrastusta omalla toiminnallaan vuoden 2013 aikana
 10. Muut asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kukin varsinainen jäsen voi edustaa yhtä toista jäsentä valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Voit tutustua tilinpäätökseen, vuoden 2013 toimintakertomukseen, vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan sekä vuoden 2014 tulo- ja menoarvioon etukäteen osoitteessa http://www.euroviisuklubi.fi

Helsinki 21.1.2014

Euroviisuklubi OGAE Finland ry Hallitus

Toimintakertomus 2013

Toimintasuunnitelma 2014

Tulo- ja menoarvio 2014

Tase 2013

Tuloslaskelma 2013