Vuosikokous 2013

Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 9.2.2013 KLO 14.00

Paikka: Radisson Blu Espoo Hotel, Espoo, Otaranta 2, 02150 Espoo

Esityslista: 

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ( 2 henkilöä ) ja ääntenlaskijoiden ( 2 henkilöä ) valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan: ”Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsut lähetetään jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.”

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n

– Tilinpäätös ajalta 1.1 – 31.12.2012

– Toimintakertomus vuodelta 2012

– Tilintarkastajan lausunto vuodelle 2012

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen. Jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2013, sekä luottamushenkilöiden mahdolliset palkkiot.

8. Vaalit:

– Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2013. Valitaan 6 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

10. Euroviisuklubin ”12-pistettä” –palkinnon saajan valinta. Taho joka on edesauttanut Euroviisuharrastusta omalla toiminnallaan vuoden 2012 aikana

11. Muut asiat

12. Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kukin varsinainen jäsen voi edustaa yhtä toista jäsentä valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Voit tutustua vuosikertomukseen, sekä toimintasuunnitelmaan vuodelle 2013 etukäteen osoitteessa http://www.euroviisuklubi.fi

Helsinki 30.1.2013

Euroviisuklubi OGAE Finland ry Hallitus

Toimintakertomus 2012

Toimintasuunnitelma 2013

Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013