Vuosikokous 2011

Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 12.2.2011 KLO 12:30

Paikka: Radisson Blu Marina Palace Hotel, kokoustilat. Linnankatu 32, 20100 Turku

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien ( 2 henkilöä ) ja ääntenlaskijoiden ( 2 henkilöä ) valinta

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Yhdistyksen sääntöjen 11 §:n mukaan: ” Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Kutsut lähetetään jäsenistölle sähköpostitse tai kirjeitse. Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.”

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Suomen Euroviisuklubi OGAE Finland ry:n
– Tilinpäätös ajalta 1.1 – 31.12.2010
– Toimintakertomus vuodelta 2010
– Tilintarkastajan lausunto vuodelle 2010

6. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vuoden 2011 Toimintasuunnitelman ja Tulo- ja Menoarvion hyväksyminen. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden vahvistaminen sekä luottamushenkilöiden mahdolliset palkkiot.

8. Vaalit:
– Hallituksen jäsenten valinta.  Valitaan 6 varsinaista jäsentä ja 1-4 varajäsentä

9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

10. Kokouksen päättäminen
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kukin varsinainen jäsen voi edustaa yhtä toista jäsentä valtakirjalla. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Voit tutustua tilinpäätökseen, vuosikertomukseen, sekä toimintasuunnitelmaan ja tulo- ja menoarvioon vuodelle 2011 etukäteen osoitteessa http://www.euroviisuklubi.fi

Helsinki 10.1.2011

Euroviisuklubi OGAE Finland Ry Hallitus

LIITTEET: